Dmytro Aranchii Аrchitects

Обчислювальна | Алгоритмічна Архітектура

параметрична крива троянда й атрактор

параметрична архітектура - крива троянди та атрактор

Прараметрична архітектура багата на геометрію. Не виключення – застосування у ній параметричних кривих. У 2011 році Дмитро Аранчій розпочав дослідження щодо інтерактивної зміни форми масиву таких кривих під впливом точкового лінійного атрактора. Програмна реалізація була створенна в оболонці програмування Процесінг (Processing) приблизно рік тому. Зараз алгоритм доступний для тестування на нашому сайті. Ви можете впливати на вхідні параметри алгоритму в реальному часі за допомогою простого графічного інтерфейсу користувача, викликаючи зміну форми кривих і визначаючи їх геометрію та морфогенез.

параметрична крива рози з різними параметрами

Матриці Троянд з різною кількістю і формою пелюсток демонструють морфогенез параметричної кривої в залежності від вхідних значень коефіцієнтів рівняння.

Сапробуйте керувати формою троянд самостійно: курсор миші слугує атратором, а задані клавіші регулюють вхідні параметри

Для увімкнення керування клацніть клавішою миші по полю з трояндами
Команди:
Параметр a (троянда): ліва/права клавіша миші
Параметр b (троянда): ‘q’/’w’ на клавіатурі
Коефіцієнт масштабування 1 (атрактор): ‘a’/’s’
Коефіцієнт масштабування 2 (атрактор): ‘z’/’x’
Радіус дії атрактора: ‘e’/’r’

Ця наукова робота є початковою у серії досліджень параметричних кривих і інтерактивної зміни їх геометрії під дією атрактора в межах контекстно-чутливих систем – архітектури, здатної змінюватись не лише у просторі, а й у часі.

Одним з впроваджень даного параметричного дослідження став проект Картира для Однокласника

параметрика інтер'єру, крива рози або крива троянди

В цьому інтер’єрі крива рози (троянди) використана у якості регулятора прозорості скла і дзеркальності дзеркала

Проекти, у яких використане дане дослідження:
Алгоритмічні Методи Архітектурного Формотворення
Змішувач Троянда
Квартира для Однокласника

Поділитися посиланням:

Comments are closed.