Dmytro Aranchii Аrchitects

Обчислювальна | Алгоритмічна Архітектура
Posts Tagged ‘містобудівне обґрунтування’

Процес проектування транспортного вузла

Проект транспортного вузла

Проекту транспортного вузла передувало декілька визначальних стадій:

транспортний комплекс, вертикальне функціональне зонування

Підготовка містобудівного обґрунтування по ділянці.

(more…)