Dmytro Aranchii Аrchitects

Обчислювальна | Алгоритмічна Архітектура
Posts Tagged ‘аадрл’

Параметрична архітектура. Клітинні автомати, відео. AADRL

Параметрична архітектура (обчислювальна) у світлі алгоритмів клітинних автоматів, ААДРЛ
Дивіться сам проект Клітинних Автоматів.

(more…)