Dmytro Aranchii Аrchitects

Обчислювальна | Алгоритмічна Архітектура

Гра Життя. Клітинні автомати. Воркшоп AADRL

Параметрична архітектура, воркшоп - клітинні автомати

Обчислювальна / параметрична архітектура тісно пов’язана з сучасною теорією алгоритмів. Ми вже використовували клітинні автомати і гру Життя зокрема в архітектурному проекті Музею Фешн Дизайну в Києві 2009 року. Цей проект розроблений в стінах Архітектурної Асоціації (AA DRL) мав на меті заглибитись в теорію і практику клітинних автоматів та за допомогою програмування визначити стратегії управління самоорганізованою системою та віднайти напрями застосування в архітектурному проектуванні. Також внеском у дослідження клітинних автоматів стала імплементація алгоритму для простору розбитого на зрізнані восьмигранники замість звичних кубічних вокселів.

Задачею дослідження стала розробка алгоритму, що аналізує систему клітинних автоматів та на базі отриманих статистичних даних приймає рішення щодо зміни вхідних параметрів (правил розвитку чи початкової генерації) та видозмінює геометричну структуру системи враховуючи ті стратегії, які необхідні для досянення дизайну (пошук каркасу, об’єднання в кластери тощо). Значну частину воркшопу було приділено тестуванню розмаїтих вхідних умов та правил генерації. Другий етап полягав у отриманні числових данних зі складної системи. Третій – в інтерпретації та пошуку шляху застосування отриманих чисел. Ну і четвертий – у зміні морфології генеративного поля та у виготовленні фізичної моделі з відповідним каталогом варіацій та графічним поясненням дерева пошуку бажаного результату.

ДАТА: 2013
ПРОГРАМА: Вступна частина магістерської програми, воршоп з алгоритмів, програмного забезпечення
ТЕМА: Системи здатні до самоорганізації та самовідтворення, клітинні автомати, гра Життя
УНІВЕРСИТЕТ: AA DRL (Архітектурна Асоціація, Design Research Laboratory), Лондон, Об’єднане Королівство

АВТОРИ: Дмитро Аранчій | Dmytro Aranchii [Україна], Пол Барт | Paul Bart [Німеччина], Юк’ю Цьян Yuqiu Jiang [Китай], Флавія Сантос | Flavia Santos [Бразилія]
КЕРІВНИК: Мостафа Ель Саєд | Mostafa El Sayed
СТУДІЯ: Студія Теодора Спіропулоса | Theodore Spyropoulos Studio

Параметрична архітектура - клітинні автомати - гра життя

Фізичні моделі (макети)

обчислювальна архітектура - AA DRL - клітинні автомати

Ключові вузли структури

Архітектурна Асоціація - воркшоп Клітинні Автомати

Макрозображення надрукованих тривимірних агрегацій

параметрична архітектура - проект гра життя

Аналіз розвитку системи

параметрична архітектура - діаграми клітинних автоматів

Порівняння трьох основних стратегій

Параметрична архітектура AADRL - 3d принтінг

параметрична архітектура - каталог клітинних автоматів

Діаграма ключових операцій

клітинні автомати - гра життя - aadrl

Декомпозиція структури, отримання каркасу, кластеризація

архітектура - гра життя у тривимірному просторі

Каталог генерацій, пояснення структури системи клітинних автоматів. Варіація структурної гратки

Відео генерації клітинних автоматів

Поділитися посиланням:

Comments are closed.