Dmytro Aranchii Аrchitects

Обчислювальна | Алгоритмічна Архітектура

Музей фешн-дизайну у Києві

музей фешн-дизайну. київ, параметрична архітектура

Архітетурний проект музею дизайну одягу (фешн-дизайну) у Києві на 4000 кв. м. У процесі створення форми музею використане параметричне проектування, що базується на теорії систем, здатних до саморозвитку й генерації (прообраз еволюції мовою дискретної математики), що звуться клітинні автомати.

РОЗТАШУВАННЯ: ВДНГ, Київ, Україна
ПЛОЩА: 4000 м2
ДАТА: 2009
ПРОГРАМА: Музей фешн-дизайну
ЗАМОВНИК: КНУБА (навчальний проект)
СТАТУС: концепція, 2 місце у конкурсі Експо Зірка

АРХІТЕКТУРА: Дмитро Аранчій Architects
ПРОЕКТНА КОМАНДА: Дмитро Аранчій

Музей фешн-дизайну на ВДНГ у Києві покликаний замінити частинку культурного нашарування простору виставки і на своєму прикладі виразити переваги сучасної алгоритмічної архітектури. В основу геометричної побудови оболонки музею покладений принцип дискретної математики, котрий дозволяє після задання початкового покоління клітин (генерація 1, як це проілюстровано нижче) отримати наступні генерації маючи лише правила еволюції клітин. Відтак усі наступні покоління клітин, утворюючих перетин будівлі, аж до майбутньої 9ї генерації отримуються шляхом народження нових і відмирання старих клітин. Варто відмітити, що народжуються клітини в “нормальних” умовах, а відмирають з причини перенаселення або самотності (на кшталт проблеми сучасних мегаполісів). У підсумку, клітинки утворюють 9 поперечних перетинів конструкції, яка в сукупності з зовнішньою оболонкою утворює конструктивну систему будівлі музею.

архітектурна концепція музею фешн дизайну на вднг

Один з корпусів ВДНГ пропонується замінити новим, параметричним за методом створення, який сам себе генерує

алгоритмічна архітектура. розріз оболонки музею

Несуча здатність сітчатої несучої оболонки підсилена поперечними несучими конструкціями

параметрична архітектура: аксонометрія музею дизайну

Нарізка планів будівлі зв’язаний з алгоритмом генерації форми

клітинні автомати:  генеративна архітектура музею в києві

Архітектура перетинів будівлі створена на основі теорії клітинних автоматів (зокрема гри Життя)

гра життя, клітинні автомати: алгоритмічна архітектура

Дискретні стани клітинок регенеруються відкидаючи зайве і даючи дорогу новому

алгоритміка: поперечний архітектурний розріз музею

Поперечний архітектурний розріз музею дизайну на ВДНГ (Експо Центр)

параметрика - архітектурний розріз музею київ

Поздовжній розріз музею фешн дизайну у Києві

параметрична архітектура: план музею вднг

План другого поверху з подіумом для показів мод

архітектурний планшет параметричного музею дизайну одягу

Генеративна архітектура як авангард сучасності несе в собі просвітницьку функцію оновлення сучасної парадигми мислення

параметрична оболонка архітектурної форми музею

Поділитися посиланням:

Comments are closed.