Dmytro Aranchii Аrchitects

Обчислювальна | Алгоритмічна Архітектура

Доповідь Дмитра Аранчія про сучасну архітектурну освіту в КНУБА. Стаття в журналі АСС, який ніколи не вийде друком

Переглянути/завантажити у форматі pdf

журнал асс - обкладинка останнього номеру

Стаття в журналі АСС (наша перша) може характеризуватись, як віртуальна, оскільки за умови повної готовності верстки, номер ніколи не вийде друком. Тим не менш існування статті беззаперечне. Тема – доповідь Дмитра Аранчія на конференції в КНУБА, присвяченій сучасній архітектурній освіті в Україні. В доповіді було розказано про феномен параметричної / алгоритмічної архітектури, зроблено наголос на тому, що напрям уже вкорінився в зарубіжній архітектурній освіті і висновок про необхідність термінового, але осмисленого запровадження генеративної архітектурі у системі вітчизняної освіти в архітектурних закладах.

сучасна архітектурна освіта - стаття в журналі АСС

Одними з найцікавіших на думку доповідача напрямів розвитку і дослідження параметрики в стінах альма-матер можуть виступити контекстно-чутливі системи, які реагують на оточення і адаптуються чи змінюються синхронно з ним. Одними з таких складних систем є мультиагаенти (радше многоагенти аніж багатоагенти) та так званий ройовий інтелект чи ройова логіка, яка є уособленням складних алгоритмів у живій природі (колонії мурах, зграї птахів тощо).

Схожа стаття про нас (лекція з параметричної архітектури в М17) в журналі Салон

Поділитися посиланням:

Comments are closed.