Dmytro Aranchii Аrchitects

Обчислювальна | Алгоритмічна Архітектура
Posts Tagged ‘диплом архітектура відео’

Відео захисту магістерського архітектурного диплому. Дмитро Аранчій

Архітектурна магістерська робота Дмитра Аранчія

Відео захисту архітектурної магістерської дисертації Дмитра Аранчія, який пройшов в Київському національному університеті будівництва і Архітектури 17 червня 2011 року. Тема роботи – алгоритмічні методи архітектурного формотворення – дослідження, класифікація та власні авторські наробки у галузі параметричної/алгоритмічної/дигітальної архітектури.

(more…)